City ghettos of today

City ghettos of today image 1
City ghettos of today image 2
City ghettos of today image 3
City ghettos of today image 4
City ghettos of today image 5
City ghettos of today image 6
City ghettos of today image 7
City ghettos of today image 8
City ghettos of today image 9
City ghettos of today image 10
City ghettos of today image 11
City ghettos of today image 12
City ghettos of today image 13
City ghettos of today image 14
City ghettos of today image 15
City ghettos of today image 16
City ghettos of today image 17
City ghettos of today image 18
City ghettos of today image 19
City ghettos of today image 20
City ghettos of today image 21
 • City ghettos of today image 1 thumbnail

 • City ghettos of today image 2 thumbnail

 • City ghettos of today image 3 thumbnail

 • City ghettos of today image 4 thumbnail

 • City ghettos of today image 5 thumbnail

 • City ghettos of today image 6 thumbnail

 • City ghettos of today image 7 thumbnail

 • City ghettos of today image 8 thumbnail

 • City ghettos of today image 9 thumbnail

 • City ghettos of today image 10 thumbnail

 • City ghettos of today image 11 thumbnail

 • City ghettos of today image 12 thumbnail

 • City ghettos of today image 13 thumbnail

 • City ghettos of today image 14 thumbnail

 • City ghettos of today image 15 thumbnail

 • City ghettos of today image 16 thumbnail

 • City ghettos of today image 17 thumbnail

 • City ghettos of today image 18 thumbnail

 • City ghettos of today image 19 thumbnail

 • City ghettos of today image 20 thumbnail

 • City ghettos of today image 21 thumbnail

[ CITY GHETTOS OF TODAY ]
Ερευνητικό Πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε σε Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες.
Διοργάνωση : Strefa WolnoSłowa, Πολωνία
Καλλιτεχνική Διεύθυνση : Pietro Florida


Σκηνογράφος και βοηθός σκηνογράφου στις παραστάσεις
- Miranda gazes upon the sea, White Nights Warsaw, Εθνογραφικό Μουσείο Βαρσοβίας, 17 Μαίου 2014, Πολωνία
- Les voix des Calibans, Μουσείο Μετανάστευσης στο Παρίσι, 22 Μαρτίου 2014, Γαλλία.

Σύνδεσμοι :
http://cityghettos.com