'Οριο Αρχαιολογικού Χώρου

Limits of the Archeological territory image 1
Limits of the Archeological territory image 2
Limits of the Archeological territory image 3
Limits of the Archeological territory image 4
Limits of the Archeological territory image 5
Limits of the Archeological territory image 6
Limits of the Archeological territory image 7
Limits of the Archeological territory image 8
Limits of the Archeological territory image 9
Limits of the Archeological territory image 10
Limits of the Archeological territory image 11
Limits of the Archeological territory image 12
Limits of the Archeological territory image 13
Limits of the Archeological territory image 14
Limits of the Archeological territory image 15
Limits of the Archeological territory image 16
Limits of the Archeological territory image 17
Limits of the Archeological territory image 18
Limits of the Archeological territory image 19
Limits of the Archeological territory image 20
Limits of the Archeological territory image 21
Limits of the Archeological territory image 22
Limits of the Archeological territory image 23
 • Limits of the Archeological territory image 1 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 2 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 3 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 4 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 5 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 6 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 7 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 8 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 9 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 10 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 11 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 12 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 13 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 14 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 15 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 16 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 17 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 18 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 19 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 20 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 21 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 22 thumbnail

 • Limits of the Archeological territory image 23 thumbnail

[ Όριο Αρχαιολογικού Χώρου]
Performance – Εγκατάσταση
“Αισχύλεια” - Φεστιβάλ Πολιτισμού Ελευσίνας, παλιό λιμάνι Ελευσίνας, 8 Σεπτέμβρη 2012, Ελευσίνα, Ελλάδα
Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Ιωάννα Νεοφύτου και Σπύρος Κλείτορας Χαραλαμπόπουλος

Η site specific περφορμανς – εγκατάσταση που πραγματοποιήθηκε το 2012 στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων του φεστιβάλ «Αισχύλεια» στην Ελευσίνα, προσπαθεί να εξετάσει τα πολεοδομικά όρια μέσα στα οποία η σύγχρονη κοινωνία περιόρισε τα ερείπια του αρχαίου κόσμου καθώς και τον τρόπο που η βιομηχανική ανάπτυξη έχει καταστρέψει τα υπολείμματα της Αρχαίας Ελευσίνας. Η περιοχή της Ελευσίνας, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές περιοχές στην Ελλάδα, αποτελούσε σημαντικό ιερό κέντρο της αρχαιότητας. Στο μέρος αυτό τελούνταν τα Ελευσίνια μυστήρια, προς τιμήν της Δήμητρας, θεάς της γεωργίας, της κηπουρικής, των σιτηρών και της συγκομιδής. Η ίδια περιοχή σήμερα υποβαθμίζεται από τις βιομηχανίες γύρω από την πόλη, ενώ το υπέδαφος είναι γεμάτο από αρχαία λείψανα και ερείπια. Ένα μικρό μέρος κοντά στη νέα πόλη της Ελευσίνας, ορίστηκε ως αρχαιολογική περιοχή. Η έρευνα μας επικεντρώθηκε στην συγκριτική χαρτογράφηση των ορίων μεταξύ της νέας πόλης, των ερειπίων της παλιάς πόλης και τη σχέση τους με το βιομηχανικό τοπίο. Κυρίαρχα το ενδιαφέρον μας απασχόλησαν οι επιρροές που ασκεί το ιστορικό παρελθόν αλλά και ο βιομηχανικός χώρος στην κοινωνική ζωή, τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε κατά μήκος του πεζόδρομου στο παλιό λιμάνι της Ελευσίνα και αποτελείτο από την δημιουργία ενός χάρτη στο έδαφος, που χαρτογραφούσε τα όρια μεταξύ βιομηχανικού, αστικού και αρχαιολογικού χώρου και την παράλληλη προβολή βιντεοσκοπημένων δράσεων.