Ταξινόμηση

Ταξινόμηση image 1
Ταξινόμηση image 2
Ταξινόμηση image 3
Ταξινόμηση image 4
Ταξινόμηση image 5
Ταξινόμηση image 6
  • Ταξινόμηση image 1 thumbnail

  • Ταξινόμηση image 2 thumbnail

  • Ταξινόμηση image 3 thumbnail

  • Ταξινόμηση image 4 thumbnail

  • Ταξινόμηση image 5 thumbnail

  • Ταξινόμηση image 6 thumbnail

[ Ταξινόμηση ]
5 κάδρα 40x25 cm, σημαίες, παιδικά παιχνίδια, κονκάρδες, καρφιά
2011, Αθήνα


Η σειρά « Ταξινόμηση » επιχειρεί να καταγράψει τις πιο καθοριστικές στιγμές στην ιστορία της Γιουγκοσλαβίας, απ’ τη δημιουργία της μέχρι την καταστροφή της. Αποτελείται από 5 κάδρα που παρουσιάζουν τις πιο σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που είχε περάσει η χώρα στον 20ο αιώνα, όπως αυτές καταγράφονται στις σημαίες της. Οι επεμβάσεις στις σημαίες, αποτελούν μια προσωπική ερμηνεία για το πως έχουν αποκρυσταλλωθεί στη συλλογική συνείδηση οι συνεχείς μεταβάσεις ενός έθνος που δεν υπάρχει πια. Μια κοινωνία άλλαξε πρότυπα και εθνική συνείδηση, κατάσταση που δημιουργεί μεγάλες αλλοιώσεις και διαφοροποιήσεις στην συλλογική ταυτότητα των πολιτών της.
Ερευνώντας τη διαδικασία συγκρότησης εθνικών ταυτοτήτων, το παράδειγμα της Γιουγκοσλαβίας ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό, αφού εξαιτίας των μεγάλων πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών που η χώρα είχε περάσει, οι εθνικές ταυτότητες έπρεπε να υποστούν πολλαπλές αλλοιώσεις. Απ’ τη δημιουργία του “Βασίλειου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων” πριν από ένα αιώνα, μέχρι την διάλυση της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας το 1992, οι αλλαγές στο πολιτειακό και κοινωνικό μοντέλο της Γιουγκοσλαβίας καταγράφονταν πάντα στις σημαίες της. Έτσι, στα κάδρα αναπαρίσταται η ιστορία της περιοχής κατά τον 20ο αιώνα, μέσα από τις αλλαγές στις σημαίες της που αποτελούν το κατεξοχήν σύμβολο ενός κράτους. Κάθε κοινωνική και πολιτειακή αλλαγή αποτελεί και μια διαφοροποίηση στην εθνική αφήγηση, ενώ τα όρια κάθε ταυτότητας καθορίζουν τη δυνατότητα συμβίωσης των πληθυσμών της. Ήταν ανίκανοι τελικά οι άνθρωποι να συνυπάρξουν σ' αυτό τον χώρο;