Εμβρυο

Εμβρυο image 1
Εμβρυο image 2
Εμβρυο image 3
Εμβρυο image 4
Εμβρυο image 5
Εμβρυο image 6
Εμβρυο image 7
Εμβρυο image 8
  • Εμβρυο image 1 thumbnail

  • Εμβρυο image 2 thumbnail

  • Εμβρυο image 3 thumbnail

  • Εμβρυο image 4 thumbnail

  • Εμβρυο image 5 thumbnail

  • Εμβρυο image 6 thumbnail

  • Εμβρυο image 7 thumbnail

  • Εμβρυο image 8 thumbnail

[ Έμβρυο ]
Γλυπτό
Χρωματισμένος Πολυεστέρας, αφρολέξ, κουμπιά, κλώστές (55 x 45 x 35 cm, 13 kg)
Πτυχιακή Εργασία, 22 - 24 Ιουνίου 2011, Ανωτάτη Σχολη Καλών Τεχνών Αθήνα, Ελλάδα