Σχόλια για τις συνθήκες διαμόρφωσης του όρου γυναίκα - 2

Formation women image 1
Formation women image 2
Formation women image 3
Formation women image 4
Formation women image 5
Formation women image 6
Formation women image 7
Formation women image 8
Formation women image 9
Formation women image 10
Formation women image 11
Formation women image 12
Formation women image 13
Formation women image 14
Formation women image 15
Formation women image 16
Formation women image 17
Formation women image 18
Formation women image 19
Formation women image 20
Formation women image 21
Formation women image 22
Formation women image 23
 • Formation women image 1 thumbnail

 • Formation women image 2 thumbnail

 • Formation women image 3 thumbnail

 • Formation women image 4 thumbnail

 • Formation women image 5 thumbnail

 • Formation women image 6 thumbnail

 • Formation women image 7 thumbnail

 • Formation women image 8 thumbnail

 • Formation women image 9 thumbnail

 • Formation women image 10 thumbnail

 • Formation women image 11 thumbnail

 • Formation women image 12 thumbnail

 • Formation women image 13 thumbnail

 • Formation women image 14 thumbnail

 • Formation women image 15 thumbnail

 • Formation women image 16 thumbnail

 • Formation women image 17 thumbnail

 • Formation women image 18 thumbnail

 • Formation women image 19 thumbnail

 • Formation women image 20 thumbnail

 • Formation women image 21 thumbnail

 • Formation women image 22 thumbnail

 • Formation women image 23 thumbnail

[ Σχόλια πάνω στις συνθήκες διαμόρφωσης του όρου “γυναίκα” -2 ]
Εγκατάσταση από βίντεο και χρωματοσυλλέκτες, (10x3,5m)
- “ARTERIES Project”, πρόγραμμα σύγχρονων εικαστικών εκθέσεων, διοργάνωση Arteries Foundation, 23 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2013, Λεμεσός, Κύπρος.
- Πτυχιακή εργασία, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, 22-24 Ιουνίου 2011, Αθήνα, Ελλάδα.


Η συγκεκριμένη εγκατάσταση επιχειρεί μια ανασκόπηση της ιστορικής εξέλιξης του γυναικείου φύλου μέσα από την εξέταση της σχέση της γυναίκας με τις οικιακές εργασίες. Η διαδικασία της πλύσης των ρούχων, αποτελούσε για πολλά χρόνια μια τυπική γυναικεία δραστηριότητα στο δυτικό κόσμο, που επαναστατικοποιήθηκε από την ανακάλυψη του πλυντηρίου, χωρίς όμως να επαναπροσδιορίζει την σχέση της γυναίκας με τις οικιακές εργασίες. Το πλυντήριο, που για πολλούς αποτέλεσε στοιχείο απελευθέρωσης του γυναικείου φύλου ελαφρύνοντας τον όγκο και το φόρτο εργασίας της στο σπίτι, επανεξετάζεται μέσα από το πρίσμα της σημερινής πραγματικότητας. Η διαδικασία της πλύσης των ρούχων, αν κι έχει μεταλλαχθεί από από την τεχνολογική εξέλιξη, εξακολουθεί να αποτελεί τυπική γυναικεία δραστηριότητα.
Η εγκατάσταση παρουσιάζει ένα τεράστιο καμβά από χρωματοσυλλέκτες, προϊόντα που συνοδεύουν τη σύγχρονη διαδικασία της πλύσης και έχουν τη δυνατότητα να χρωματίζονται ανάλογα με το πως και πόσο ξεβάφουν τα ρούχα όταν πλένονται. Κάθε φύλο χρωματοσυλλέκτη έχει ένα μοναδικό κι ανεπανάληπτο χρώμα που παράγουν τα ρούχα σε κάθε πλύση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός τεράστιου χρωματολόγιου χιλιάδων διαφορετικών χρώματων. Η εγκατάσταση συνοδεύεται από την προβολή ενός βίντεο που καταγράφει την παραδοσιακή πλύση σε σκάφη, ενώ τοποθετήθηκε πάνω σε γυαλί για να φιλτράρεται το φως από τους χρωματοσυλλέκτες και να είναι εμφανής εντός και εκτός του κτηρίου.